En golfbana är en golfklubbs hela område för utövande av golf